top of page

Aanbod

Het aanbod van Best of Course kenmerkt zich door de hoge mate van praktijkgerichtheid. Niet alleen levert iedere training direct resultaat voor deelnemer en opdrachtgever in de dagelijkse gang van zaken. De trainingen zijn gebaseerd op de dagelijkse praktijk en hebben een grote, specifieke toepasbaarheid binnen het bedrijf van de opdrachtgever. Daar is de training immers. De trainers van Best of Course hebben zelf allemaal ruime ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Best of Course probeert anders te zijn in de aanpak. Als onderdeel van een uitzendorganisatie weten we hoe belangrijk het is om de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek te hebben. Daar voegen we nu “…met de juiste bagage…” aan toe. Zo verschijnen medewerkers maximaal voorbereid op het werk en kunnen ze meer aan dan ze zelf ooit voor mogelijk hielden.

 

De vraag is altijd specifiek. Vandaar dat Best of Course - samen met de opdrachtgever - veel aandacht heeft voor het vaststellen van de eigenlijke vraag. Die intake heeft vaak het karakter van een klankbordsessie. Opdrachtgevers ervaren dat op zich al als waardevol. De intake is geheel vrijblijvend en kosteloos. 

Op basis van de intake stellen we een duidelijke offerte op, waarbij we ook rekening houden met verblijfskosten, voorbereiding, materiaal en eventuele kosten derden. We beschrijven de leerdoelen, de onderdelen en de uitvoerende trainer(s). Dus geen verrassingen achteraf, daar houden we zelf ook niet van.

Op het afgesproken tijdstip vindt de training plaats. Geheel conform de offerte, al kan het zijn dat enige improvisatie gewenst is. Alle trainers zijn bekend met dat fenomeen. Met het leerdoel voor ogen is er alle aandacht voor het proces, linksom of rechtsom.

Na afloop van de training evalueert de trainer met de groep. Deze evaluatie vormt onderdeel van de terugkoppeling naar de opdrachtgever. Bij coaching is de aanpak min of meer gelijk. Het verschil zit in de duur van het traject. Om het geheel overzichtelijk te houden, maken we daar vooraf duidelijke afspraken over. 

OPLEIDING MBA

Intensiteit, interactie & intern training

Je werkt als groep al enige tijd samen, maar het gaat niet meer zo makkelijk. Sterker nog: er zijn ergernissen. En er iets tegen ondernemen is lastig. Dan is het tijd om samen te kijken wat er in de groepsdynamiek gebeurt. In de ontmoeting met de ander krijg je namelijk ook meer inzicht in jezelf. 

AdobeStock_219153436.jpeg
bottom of page