top of page

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze klanten, relaties en website bezoekers. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij willen u graag duidelijk en transparant informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

Wie zijn wij

Best of Course is de handelsnaam van de besloten vennootschap
Werckpost Advies B.V.  Deze is gevestigd in Urk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73229512. 

 

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, verwerkt Best of Course persoonsgegevens. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld:

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een training, een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 

 • NAW - gegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Website

 • Bedrijfsnaam

 • Straat en huisnummer

 • Postcode en woonplaats

 • KvK-nummer


Deze gegevens verwerken wij met uw toestemming. Wilt u exact weten welke gegevens wij van u verwerken, laat het ons weten, dan informeren wij u hier over.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Best of Course verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, behoudens als u bij ons deelneemt aan de training. 

Waarom we gegevens nodig hebben

Best of Course verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

 

 • Het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en het adverteren voor social media kanalen waaronder LinkedIn, Instagram. 

 • Voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en website die is ingevuld bij het contactformulier op de website worden gebruikt om te kunnen reageren op uw (contact)aanvraag. 

 • Kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en certificeringen; 

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Best of Course rusten;

  Met uw toestemming gebruiken wij de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn. De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan: 

  - Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent;
  - Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Best of Course rust;
  - Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Best of Course of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van betrokkene zwaarder wegen dan de belangen van Best of Course en/of de derde.

Hoe lang we gegevens bewaren

Best of Course zal uw persoonsgegevens bewaren zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als hiervoor genoemd. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd. 

Delen met anderen

Best of Course verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Uw rechten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft op grond van de geldende wet- en regelgeving - en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden - de volgende rechten; U heeft het recht:
- om inzage te vragen in uw persoonsgegevens;
- om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen;
- om onvolledige informatie compleet te maken;
- in bepaalde gevallen om u persoonsgegevens te laten wissen;
- in bepaald gevallen om verwerking van uw persoonsgegevens te laten ''beperken'';
- in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
- in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen;

- een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

- onverwijld geïnformeerd te worden door Best of Course, wanneer er een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, tenzij Best of Course hiertoe niet verplicht is op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Met een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt bedoeld: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering etc. sturen naar: info@bestofcourse.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Best of Course zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we de weigering toelichten. 

Beveiliging

Best of Course neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@bestofcourse.nl. Best of Course heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

- Wij verwerken uw persoonsgegevens op een beveiligde server, voorzien van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 

- Zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegdheden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;

- de beveiliging is op een niveau dat gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is;

- de zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegdheden zich toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. 

 

Privacy beleid en andere websites 

Op www.bestofcourse.net zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites. 

Welke cookies gebruiken we op deze website?

GOOGLE ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van cookies en Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en aldaar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Naast deze redenen zijn er ook nog praktische redenen: het gebruik van cookies maakt het gebruik van de website makkelijker en laat hem beter functioneren. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan hebt op deze website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen. Deze cookie heeft niet als doel het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

 

SOCIAL MEDIA COOKIES
Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond

Wijzigingen

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy policy op deze website.

Best of Course maakt gebruik van cookies.

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. Lees meer

bottom of page